Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Thực hiện kế hoạch bổ sung nhân sự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cần tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viên tại các Đơn vị kinh doanh SHB:

I. Vị trí – Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Các vị trí tuyển dụng


Vị trí Quản lý


TT
Chức danh
Mã số ứng tuyển
Địa điểm
1​
Phó Giám đốc Chi nhánh

PGD.CNH​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Thái Nguyên, Hải Phòng, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bình Phước, Đồng Tháp, Bắc Ninh.

2​
Giám đốc/Phó Giám đốc Phòng Giao dịch

PGD.PGD​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang, Campuchia.

3​
Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp

TPH.KHDN​
Gồmcác Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Lào Cai, Bắc Ninh, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Long An, Đồng Nai, Sóc Trăng, Lạng Sơn.

4​
Trưởng/Phó phòng Khách hàng cá nhân

TPH.KHCN​
Gồmcác Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Lâm Đồng.

5​
Trưởng/Phó trưởng phòng thẩm định

TPH.THDI​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Lào Cai, Quảng Ninh, Ninh Bình, Khánh Hòa, Quảng Nam, Bình Phước, An Giang, Đà Nẵng, Tuyên Quang.

6​
Trưởng/Phó trưởng phòng Xử lý nợ

TPH.XLNV​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Nghệ An, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Đồng Nai, Bắc Ninh

7​
Trưởng phòng HTTD

TPH.HTTD​
Chi nhánh Đồng Nai

8​
Trưởng/Phó phòng DVKH

TPH.DVKH​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Sóc Trăng.

9​
Trưởng/Phó phòng Thẻ

TPH.PTHE​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Lào Cai, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Long An, Tiền Giang.

10​
Trưởng/Phó TP Marketing & CSKH

TPH.MKTI​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Lào Cai, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn.

11​
Trưởng /Phó trưởng phòng Thanh toán quốc tế

TPH.TTQT​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Lào Cai, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hà Nội.

12​
Phó TP Hành chính Quản trị

TPH.HCTH​
Gồm các chi nhánh thuộc địa bàn: Thái Nguyên, Đồng Tháp, Tiền Giang.

13​
Phó trưởng phòng CNTT

TPH.CNTT​
Chi nhánh An Giang

14​
Trưởng phòng Ngân quỹ
TPH.NQNQ​
Gồm các chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Đồng Tháp, Vũng Tàu.
[TBODY] [/TBODY]

Vị trí Chuyên viên


TT
Chức danh
Mã số ứng tuyển
Địa điểm
15​
Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

CVI.KHDN​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Vũng Tàu, Quảng Nam, An Giang, Long An, Bình Dương, Cần Thơ, Đông Nai, Đồng Tháp, Campuchia, Sóc Trăng, Kiên Giang.

16​
Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

CVI.KHCN​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Long An, An Giang, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Gia Lai, Lào, Campuchia, Sóc Trăng.

17​
Chuyên viên thẩm định

CVI.TDTD​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nghệ An, Huế, Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An, Lào.

18​
Chuyên viên xử lý nợ

CVI.XLNV​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Lạng Sơn, Hải Phòng, Nghệ An, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bắc Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, Kiên Giang

19​
Kiểm soát viên

KSV.DVKH​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Lạng Sơn, Khánh Hòa

20​
Chuyên viên Thẻ

CVI.PTHE​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa

21​
Chuyên viên Marketing & CSKH

CVI.MKTI​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Long An, Bình Dương, An Giang, Tiền Giang, Campuchia, Lào Cai

22​
Chuyên viên Thanh toán quốc tế

CVI.TTQT​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hải Phòng, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp, Lào.

23​
Chuyên viên Nhân sự

CVI.NSNS​
Gồm các chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai

24​
Chuyên viên CNTT

CVI.CNTT​
Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội

25​
Chuyên viên Nguồn vốn

CVI.NQNQ​
Chi nhánh Lào

26​
Nhân viên Kỹ thuật
NVI.KYTH​
Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội
[TBODY] [/TBODY]
Ghi chú:

- Ứng viên ứng tuyển vào địa bàn nào thì ghi mã tuyển dụng trong hồ sơ ứng viên theo hướng dẫn sau:
Mã Vùng – Mã ứng tuyển
- Ví dụ: ứng tuyển tại khu vực Hà Nội vị trí Chuyên viên QHKH Cá nhân: HAN.CVI.KHCN

Mã Vùng ứng tuyển: Vui lòng xem tại đây

2.Tiêu chuẩn tuyển dụng vị trí

Vui lòng xem tại đây


II.Hình thức nộp hồ sơ

1. Hồ sơ ứng viên (áp dụng cho mọi trường hợp ứng viên ứng tuyển vào SHB):
File mềm excel 2003 Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB (tải tại đây). Lưu ý: không chỉnh sửa thêm bớt, cột, dòng, không gửi file ảnh, file scan, file pdf, file nén hoặc file word.

2. Tiêu đề email (subject) gửi hồ sơ dự tuyển: Mã vùng - Mã số - Họ tên ứng viên
Ví dụ: HAN - CVI.HCTH - Nguyen Van A

3. Ứng viên nộp file mềm HỒ SƠ ỨNG VIÊN (theo mẫu tải tại đây) qua email: [email protected]

Lưu ý:


- SHB chỉ nhận các hồ sơ thực hiện đúng hướng dẫn nộp hồ sơ nêu trên. Ứng viên không gửi hồ sơ qua bất kỳ một tổ chức, cá nhân trung gian nào và không phải chi trả bất kỳ một chi phí nào liên quan tới việc thi tuyển vào SHB.
- Điều kiện: Ứng viên không còn các nghĩa vụ phải thực hiện tại Đơn vị đang công tác nếu được trúng tuyển và nhận việc tại SHB.

III. Hồ sơ dự tuyển nộp khi đến dự phỏng vấn

1) Đơn xin việc viết tay (ghi rõ vị trí ứng tuyển).
2) Hồ sơ ứng viên có dán ảnh (theo mẫu tải tại đây)
3) Giấy khám sức khỏe.
4) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh giáp lai, có xác nhận của chính quyền địa phương.
5) Bản sao có công chứng: hộ khẩu, CMND, Giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp đại học và các văn bằng có liên quan, bảng điểm.
6) Các giấy tờ chứng minh quá trình làm việc trước đây (nếu có).

IV. Hạn nộp hồ sơ/Lịch phỏng vấn

- Hạn nộp hồ sơ: 06/10/2014

- Lịch tổ chức thi tuyển/phỏng vấn: Dự kiến 01- 02 tuần sau khi hết hạn nộp hồ sơ.


SHB
 
Lại giống Sacom à @@"
 
=)) Y hệt tháng 7 vs tháng 8.
Ảo lòi.
Nói chung là cơ cấu hết rồi, y như Agribank vs BIDV =))
Nói thật nhé, chỉ có MB là công khai minh bạch thôi :)
 
=)) Y hệt tháng 7 vs tháng 8.
Ảo lòi.
Nói chung là cơ cấu hết rồi, y như Agribank vs BIDV =))
Nói thật nhé, chỉ có MB là công khai minh bạch thôi :)
MB minh bạch thật ko?MB CN Kiên Giang đi pvấn 1 mớ, hỏi ra có ai đc gọi đi làm đâu :v
 
gì thế này hả trời ơi... .. khóc ròng mất =))
 
Cao su quá :(
 
Cao su quá :(
SHB thì anh cứ xác định chờ đến mòn đít :D. Không có cảm tình vs cái bank này từ lúc gửi mail mà ko thèm xác nhận rồi :p
 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Back
Top