Techcombank TechcomBank tuyển dụng Chuyên viên xử lý nợ - Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa [22.01.2015]

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
1. Mã công việc: PC023

2. Mô tả công việc:

Tuân thủ nghiêm túc các quy định của Ngân hàng Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ…và cam kết chất lượng (SLAs). Thực hiện công việc theo sự phân công của ban lãnh đạo.

Trách nhiệm chính trong từng mảng công việc

 • Hoạt động tham mưu
 • Hoạt động xử lý, thu hồi các khoản nợ; quản lý và khai thác tài sản nợ
 • Hoạt động tham gia tố tụng
 • Hoạt động hướng dẫn và phối hợp trong nghiệp vụ xử lý nợ
 • Công tác kiểm tra, kiến nghị xử lý vi phạm
 • Các công việc khác liên quan đến công tác xử lý nợ và quản lý tài sản thu nợ theo chỉ đạo của Trưởng Trung tâm
Các công việc thực hiện
 • Hoạt động tham mưu
 • Hoạt động xử lý, thu hồi các khoản nợ; quản lý và khai thác tài sản nợ
 • Hoạt động hướng dẫn và phối hợp
 • Công tác kiểm tra, kiến nghị xử lý vi phạm:
 • Thực hiện các công việc khác đảm bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm, mục tiêu của Trung tâm/cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao
3. Yêu cầu
 • Tốt nghiệp cử nhân Luật hoặc cử nhân Luật kinh tế/Luật Kinh doanh.
 • Ưu tiên cao học, chứng chỉ hành nghề Luật sư.
 • Ngoại ngữ: ưu tiên có khả năng nghe, nói
 • Có kỹ năng tranh tụng, giải quyết và xử lý mâu thuẫn
 • Có kỹ năng lập luận, phân tích, giải quyết vấn đề hiệu quả
 • Ưu tiên có kinh nghiêm làm xở lý nợ trong ngành Ngân hàng, hoặc các công viêc có liên quan.
4. Nộp hồ sơ

Gửi Bản thông tin ứng viên theo mẫu về địa chỉ mail: [email protected]

Hạn chót: 22/01/2015

TCB
 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Back
Top