Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Ngân hàng Quốc tế - VIB cần tuyển Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Giao dịch thanh toán Quốc tế, Khối Nghiệp vụ tổng hợp

Địa điểm: Hà Nội

1. Mục tiêu công việc:

- Thực hiện các hoạt động tác nghiệp thanh toán quốc tế : thư tín dụng, bảo lãnh quốc tế, nhờ thu, BPO thuộc Khối WS được thực hiện chính xác, đầy đủ, kịp thời nhằm hỗ trợ kinh doanh cho các đơn vị an toàn, hiệu quả.
- Đảm bảo việc thực hiện giao dịch tuân thủ thông lệ quốc tế, quy định của pháp luật, quy định hiện hành của VIB.

2. Mô tả công việc:

- Thực hiện việc xử lý các nghiệp vụ tài trợ thương mại theo đặc thù công việc cụ thể:

• Đối với giao dịch thư tín dụng, bảo lãnh quốc tế:

- Đảm bảo việc mở/tu chỉnh thư tín dụng / phát hành bảo lãnh quốc tế tuân thủ thông lệ quốc tế và kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của các ĐVKD.
- Đảm bảo tuân thủ các điều kiện phê duyệt tín dụng trước khi mở L/C / tu chỉnh L/C / phát hành bảo lãnh cho khách hàng.
- Đảm bảo các khoản ký quỹ/ các khoản thu phí và các khoản thanh toán được ghi nhận đầy đủ vào hệ thống.

• Đối với giao dịch kiểm tra chứng từ XNK:


- Đảm bảo việc kiểm tra chứng từ XNK tuân thủ đúng theo thông lệ quốc tế và kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của các ĐVKD. Đảm bảo tính chính xác của bộ chứng từ nhằm bảo vệ quyền lợi tài chính hợp pháp của ngân hàng và khách hàng.
- Tư vấn cho RMs và khách hàng trong việc lập chứng từ hoàn hảo và chỉnh sửa chứng từ phù hợp với thư tín dụng và thông lệ quốc tế.

• Đối với giao dịch nhờ thu:

- Đảm bảo dịch vụ nhờ thu của ngân hàng được thực hiện đầy đủ theo thông lệ URC của ICC.
- Đảm bảo thu đúng thu đủ các khoản thanh toán và phí liên quan.
- Cập nhật kịp thời các thay đổi trong thông lệ quốc tế, các quy định pháp luật của NHNN và áp dụng vào quá trình xử lý công việc.
- Đảm bảo tư vấn đầy đủ, kịp thời và chính xác các loại rủi ro liên quan đến hàng hóa, thị trường, đối tác, và nghiệp vụ cho RMs và khách hàng.
- Đảm bảo thực hiện các loại điện liên quan đến TTQT trên hệ thống Corebanking và Swift chính xác, đúng chuẩn SPT, tuân thủ AML/CTF/ETS.
- Đảm bảo các giao dịch, số liệu ghi nhận kế toán chính xác, lưu trữ hồ sơ chứng từ đầy đủ theo quy định.
- Đảm bảo việc xử lý nghiệp vụ đạt yêu cầu về chất lượng và thời gian cam kết với ĐVKD.

3. Yêu cầu:

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học, chuyên ngành: Kinh tế, Tài Chính, Ngân hàng, Ngoại thương.
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng, công ty XNK.
- Am hiểu các nghiệp vụ của Ngân hàng Thương mại, đặc biệt nghiệp vụ TTQT, tài trợ xuất nhập khẩu.
- Am hiểu về lĩnh vực XNK, đầu tư nước ngoài, vận tải và bảo hiểm hàng hóa XNK, quy định và thủ tục khai báo hải quan, quy định của nhà nước về thuế XNK.
- Hiểu biết về lĩnh vực tín dụng tài trợ XNK.
- Am hiểu về các thông lệ quốc tế, các quy định của luật pháp Việt Nam trong lĩnh vực XNK và ngoại hối.
- Có khả năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề.
- Có kỹ năng đàm phán, thương lượng và thuyết phục tốt.
- Sử dụng tốt tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết).

4. Hồ sơ ứng tuyển gồm:


- Mẫu đơn ứng cử theo mẫu của VIB (download tại đây) có dán ảnh màu 3x4
- Địa chỉ nhận hồ sơ: email: [email protected]
- Hoặc chọn nộp đơn trực tuyến tại đây

VIB
 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Back
Top